Onze visie

Onze visie en missie werden uitgeschreven in onze "Hulpverleningsvisie" en in ons "Opvoedingsproject". Beide charters werden ontwikkeld vanuit een breed draagvlak en in dialoog met onze medewerkers en cliënten. Ze zullen binnenkort hier op de website beschikbaar worden gesteld. 

In deze visie staat de kwaliteit van de hulpverleningsrelatie centraal. De relatie en dialoog met onze jongeren is onze eerst en belangrijkste houvast en instrument. Daarbij vertrekken we niet alleen van de hulpvraag en de noden van de jongere, maar gaan we ook samen op zoek naar hun krachten, sterktes en toekomstperspectieven. Zo proberen we kracht- en oplossingsgericht te werken en stimuleren we de jongere om op zijn tempo gestalte te geven aan zijn leertraject en persoonlijke doelen. 

Vanuit die visie en kijken op de hulpverlening bepaalden we ook een aantal basishoudingen voor onze medewerkers. Die proberen we aan nieuwe medewerkers mee te geven en levend te houden in de gehele organisatie. 

Meer informatie over de visie en missie van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen kan u vinden door op onderstaande afbeelding te klikken.