Onze geschiedenis

Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen is een jonge vzw. De vzw werd pas opgericht begin 2016. Tegelijkertijd is het een organisatie die heel wat traditie en ervaring in zich draagt en al kan terugkijken op een rijke geschiedenis. Ze verzamelt immers diverse kleinere en middelgrote "Don-Bosco-vzw's" die al decennialang binnen de jeugdzorg actief zijn en in die periode honderden jongere en kinderen begeleidden, ondersteunden en/of huisvestten.

Don Bosco zelf was altijd enorm betrokken en bekommerd om jongeren. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de beweging rond Don Bosco haar focus, na zich in Vlaanderen aanvankelijk vooral op het onderwijs te hebben toegelegd, sinds 1946 ook in de Bijzondere Jeugdzorg actief werd. in die beginjaren lag het hart van deze nieuwe activiteiten in Vremde, een deelgemeente van Boechout, waar de Salesianen een Jongenstehuis openden. Op de campus werden er op een bepaald moment tot 134 jongens opgevangen. Vanaf de jaren '70 breidden de activiteiten uit en rezen er stelselmatig nieuwe huizen en werkingen in andere provincies uit de grond. Zo ontstonden er ook veel nieuwe vzw's die allen hun eigen weg en hulpverleningsrichting zochten. De geografische verspreiding in Vlaanderen was groot: van Oostende tot Genk en van Halle tot Vremde waren er Don Bosco-huizen.

De keuze voor integratie van al deze verschillende Don Bosco-werkingen binnen één overkoepelende vzw werd dan in de periode van 2012-2013 opgenomen. Ze vertrok vanuit een hernieuwde gezamenlijke visie op hulpverlening en bouwde solidair verder op "basisprincipes als kennisdeling, efficiëntie en draagvlakcreatie". Het streefdoel was om vanaf 1 januari 2016 naar een nieuwe sterkere vzw-structuur over te gaan. De bestaande huizen en voorzieningen van Oostende, Gent, Eeklo, Halle, Lier, Heist-op-den-Berg, Mortsel en Vremde stapten mee in dit traject en opereren in die zin sinds 2016 onder de noemer van één nieuwe vzw "Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen".

De vzw omvat nu zo veel verschillende Don Bosco-werkingen, die binnen de Bijzondere Jeugdzorg actief zijn, over heel Vlaanderen. Over elk van hen leest u elders op deze website meer.

Wil u meer weten over de geschiedenis van Jeugdhulp Don Bosco dan verwijzen wij graag even naar het boek "Don Bosco in Vlaanderen - Vremde 50 jaar 1949-1999" van Jos Biesmans dat de evolutie en groei van de werkingen in die jaren treffend schetst. U kan dit boek aankopen via een mail naar jtvremde@jongenstehuisdbv.be.