Don Bosco

Don Bosco werd in 1815 geboren in Castelnuovo d'Asti, een stadje niet ver van Turijn, in, een simpel landbouwersgezin. Als zestienjarige trok hij naar de middelbare school van Chieri en werd er later tot priester gewijd. De confrontatie met de vele jongeren in de gevangenissen van Turijn deed Don Bosco beslissen een eigen 'oratorio' uit te bouwen in Valdocco, een Turijnse volkswijk. Dit oratoria was een speel- en ontmoetingsruimte, een thuis, een school, .. op maat van de jongeren. In 1859 stichtte Don Bosco, samen met een aantal jonge medewerkers, een eigen congregratie, die zich noemede naar de H. Franciscus van Sales, de Salesianen van Don Bosco. Don Bosco was een populair man en een pedagoog, maar ook vooral iemand met een hart voor jongeren. Hij stelde zijn leven volledig in het teken van de zorg voor jongeren en kinderen. Op 31 januari 1888 stierf hij. In 1934 wer hij heilig verklaard. 

                                                   

Don Bosco is zonder twijfel een historisch figuur van wereldformaat. Zijn impact en invloed kan allicht niet onderschat worden. Tot op de dag van vandaag zijn er Salesianen en Salesiaanse werken actief in liefst 127 landen, verspreid over vijf werelddelen. De eerste Vlaamse stichting vond plaats in Hechtel, waar in 1896 een vormingshuis voor Salesianen geopend werd. Sindsdien kreeg de Don Bosco beweging in heel Vlaanderen een duidelijk gezicht via de uitbouw van diverse scholen, bezinningscentra, ...  en dus ook onze huizen voor Bijzondere Jeugdzorg. Als grondlegger en naamgever van onze organisatie blijft Don Bosco tot op de dag van vandaag ook leven binnen onze organisatie. Zijn pedagogische aanpak, zijn enorme zorgzaamheid voor jongeren, zijn groot engagement, .. zijn tijdloos en vormen in die zin nog steeds een inspiratiebron binnen onze werkingen en pedagogische visie.