Logo & huisstijl

Het kunstwerk 'Da mihi animas' is een werk van Koen Lemmens en werd gerealiseerd in het atelier Staal 64 van Stefan Clusters. Op het domein van OBC De Waai in Eeklo vormt dit kunstwerk het basisidee voor het logo en de huisstijl van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. In het werk zitten zingevende aspecten en verwijzingen naar het leven van Don Bosco. Het geeft op een abstracte manier de essentie van de werking van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen weer. De eerste drie platen zijn onregelmatig doorgesneden en gebogen: ze beelden mensen uit met hun grote en kleine kwetsuren waarbij je doorheen de evolutie ziet dat het gebogen gedeelte steeds sterker aanwezig is. Sommige mensen slagen er immers niet in om hun problemen of moeilijkheden zelf de baas te kunnen. 

Op dat moment is er de open deur van de organisatie van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, die onderaan terug te vinden is in de vierde plaat. Cliënten zijn er welkom om samen met hulpverleners aan de slag te gaan. Deze vierde plaat reikt hoger en heeft bovenaan een opening, een venster op de wereld. Het is ieders inspiratiebron, van waaruit je het begeleidingswerk aanvat. Het symboliseert de denkkaders van waaruit in de hulpverlening wordt vertrokken. Dat ideaal oogt in eerst instantie onbereikbaar, omdat hulpverlening niet evident is en geen gemakkelijk traject aanreikt, maar het biedt wel perspectief en geeft hoop dat het beoogde doel toch kan bereikt worden. 

Het uiteindelijke doel wordt weergegeven in de laatste, blinkende en effen plaat. Het is het moment waarop cliënten vrede kunnen nemen met hun nieuwe leefsituatie, waarop ze hun kwetsuren hebben kunnen verwerken en waarop ze verder kunnen timmeren aan een kwaliteitsvol leven. 

Het touw dat de platen verbindt, verbeeldt de evolutie van het leven. Het is de verbinding tussen de verschillende fases in iemand zijn leven. 

Dit beeld werd zo verwerkt naar ons nieuwe logo en gebruikt in onze nieuwe huisstijl die we sinds 2017 gebruiken over heel Vlaanderen.